مدیرکل مدیریت بحران خوزستان عنوان کرد:

خشک شدن سه هور در اطراف منطقه نفتی «کریت کمپ» اهواز

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: پس از رفع تحریم‌ها جهش عظیمی در صادرات نفت داشته‌ایم ولی افزایش تولید نفت در خوزستان باید پیوست‌های زیست محیطی داشته باشد.