در طول 175 سال صدها متن علمی درباره تاثیر جزر و مد زلزله منتشر شده است

چه ساعت‌هایی احتمال وقوع زلزله در ایران بیشتر است؟

تحقیقات محقق آمریکایی نشان می‌دهد که احتمال لرزش زمین در برخی ساعات روز بیشتر است.