تابش: تعیین مصادق رجل سیاسی از وظایف مجلس تعریف می‌شود یا شورای نگهبان؟

نایب رییس نخست فراکسیون امید درباره ورود مجلس شورای اسلامی به تعیین شروط رجل سیاسی گفت: تصورم بر این است که مجلس باید قوانینی را برای شرایط رجل سیاسی تعیین کند.

در وظایف تعزیرات، بعد نظارت باید پررنگ‌ باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: در وظایف تعزیرات حکومتی، بعد نظارت باید پررنگ‌ باشد، ما گاهی نظارت را رها می‌کنیم.