وزیر علوم : اتهامات دانشجویان باید در دانشگاه‌ها رسیدگی شود حتی اگر قضایی هم باشد!/ وزارت علوم هیچ دانشجویی را احضار نمی‌کند/ ورود سایر نهادها کمکی به دانشجویان نخواهد کرد

وزیر علوم با تاکید بر اینکه باید اتهامات دانشجویان در داخل دانشگاه‌ها رسیدگی شود، تاکید کرد: دانشجویان بخشی از خانواده دانشگاه‌ها هستند به همین دلیل تاکید وزارت علوم این است که اتهامات آنها حتی اگر قضایی هم باشد در داخل دانشگاه‌ها رسیدگی شود.