مرور مطبوعات داخلی

اختلاف دانشگاه آزاد و وزارت علوم

هر چند هنوز موصل به طور کامل از دست عناصر داعش در نیامده است، ولی اوضاع در عراق به گونه‌ای است که آزادی موصل و پیروزی ارتش عراق بر داعش قطعی به نظر می‌رسد .

رویکردی «کارکرد گرایانه» به حوادث اخیر:

روحانی‌، نقطه ثقل گروه های سیاسی

فارغ از انگیزه‌ها‌، عوامل و عللی که گاه موجب شکل‌گیری یک وضعیت می‌شوند‌، بررسی آن وضعیت و اینکه تا چه اندازه می‌توان از آن وضعیت به نفع اهداف مورد نظر استفاده برد‌، راهکار مناسبی را  برای تحلیل وضعیت موجود و به تبع آن ترسیم آینده در اختیار ما قرار می‌دهد که از منظر «کارکردگرایانه» می‌توان به آن نگریست‌. رویکردی که مایلم از آن در بررسی مسائل اخیر و هجو و هجوم بی‌سابقه‌ای که اخیرا از تریبون‌های رسمی‌و غیر رسمی‌به منتخب ملت صورت گرفته است، بپردازم:

گزارش مامور وزرات علوم از خوابگاه دانشگاه اهواز

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم؛ اقدامات لازم برای تغییر وضعیت در خوابگاه دانشگاه چمران اهواز را تشریح کرد.