اظهارات صالحی امیری درباره‌ «اکسیدان»

سیاست وزارت ارشاد حمایت از جامعه بزرگ سینمای ایران است

چندی پیش بود که با نامه اعتراضی برخی نمایندگان مجلس خطاب به وزیر ارشاد، دو فیلم «اکسیدان» و «مادر قلب اتمی» در مرکز توجه قرار گرفت و به موضوع اصلی رسانه و خبرگزاری‌ها بدل شد.

رویکردی «کارکرد گرایانه» به حوادث اخیر:

روحانی‌، نقطه ثقل گروه های سیاسی

فارغ از انگیزه‌ها‌، عوامل و عللی که گاه موجب شکل‌گیری یک وضعیت می‌شوند‌، بررسی آن وضعیت و اینکه تا چه اندازه می‌توان از آن وضعیت به نفع اهداف مورد نظر استفاده برد‌، راهکار مناسبی را  برای تحلیل وضعیت موجود و به تبع آن ترسیم آینده در اختیار ما قرار می‌دهد که از منظر «کارکردگرایانه» می‌توان به آن نگریست‌. رویکردی که مایلم از آن در بررسی مسائل اخیر و هجو و هجوم بی‌سابقه‌ای که اخیرا از تریبون‌های رسمی‌و غیر رسمی‌به منتخب ملت صورت گرفته است، بپردازم: