روزان در گفتگو با کارشناسان بررسی می کند:

آموزش و پرورش؛ بودجه خوار یا مسیر توسعه؟

جنگ که می شود، هر کشوری با هر نوع ایدئولوژی که تصور کنید، بیشترین بودجه اش را به پیروزی در جنگ اختصاص می دهد. آموزش و پرورش هم یک جنگ است. جنگی دائمی با ناآگاهی و عقب گرد رفتن ها و تلاشی تاثیرگذار برای توسعه. تجربه جهانی نشان داده هر کشوری که برای آموزش کودکانش هزینه کرده، امروز در ردیف توسعه یافته ترین ممالک دنیاست؛ ایران هم اگر بخواهد راه توسعه را  بپیماید، چاره ای جز افزایش بودجه این وزارتخانه ندارد.

مهدی بهلولی، عضو کانون صنفی معلمان استان تهران

پول، بنیاد تنوع مدرسه‌ها

 از سال‌های پایانی دهه 60 و با به پایان رسیدن جنگ ایران و عراق، آهسته آهسته بر تنوع مدرسه‌ها در ایران افزوده شد. راه‌اندازی مدرسه‌های غیرانتفاعی یا همان پولی که بر اساس گزینش دانش‌آموز پیش می‌رفتند، ایده گزینش دانش‌آموز و جداسازی آنها در مدرسه‌های دولتی را هم تقویت کرد.