یادداشت

بودجه آموزش و پرورش در جیب نهادهای فرهنگی

سه شاخص کلی برای بررسی وضعیت آموزشی هر کشور وجود دارد که بر اساس آن می توان جهت گیری کلی آموزش در آن کشور را شناسایی کرد. این شاخص ها ،معرف میزان تو سعه یافتگی یک کشور هم هست. در واقع  در تقسیم بندی کشورها  به توسعه یافته، در حال توسعه و فقیر، معمولا یکی از ملاکهای مهم، شاخصهای مربوط به امر آموزش است.

گفته می‌شود هزینه معلم‌های سرشناس و ویژه به جلسه‌ای 4 میلیون تومان نیز می‌رسد

درآمد های دقیقه ای و نجومی معلمان کنکور!

یکی از بازارهایی که در هیچ زمان با رکود رو به رو نشد و همیشه مشتریان خود را داشت، معلم کنکور است. والدین برای ارتقای رتبه کنکور کودکان خود هزینه هنگفتی می کنند.

دغدغه معیشتی معلمان باید مرتفع شود

سخنان رئیس‌جمهوری در مورد اینکه مدارس ما دانش‌آموزان را برای دیروز تربیت می‌کنند کاملاً درست است. عمل‌گرایان و کارکردگرایان در یک قرنِ گذشته نیز می‌گفتند که ما باید فرد را برای زندگی در جامعه تربیت کنیم. 

پایان دوران آموزش رایگان در ایران

عضو کانون صنفی معلمان: مدارس با پول اولیا اداره می‌شوند

رشد 80 درصدی بودجه آموزش و پرورش در دولت‌ یازدهم

حقوق معلمان طی 4سال اخیر چگونه از تورم پیشی گرفت؟

روزان - محمدحسین نجاتی: در دولت یازدهم اما طی سال های، 93، 94، 95 و 96 میزان حقوق معلمان به ترتیب 20، 14، 28 و 10 درصد افزایش داشت اما همزمان تورم به ترتیب، 15، 12، 11 و 9 درصد بوده است.

انتظارات معلمان از دولت دوازدهم

حمزه علی نصیری آموزگار نابسامانی‌های زیادی در آموزش و پرورش کشور وجود دارد که اغلب ریشه در گذشته دارند؛ نابسامانی‌های تاریخی که عمدتاً معیشت معلمان و کیفیت تربیت فرزندان مان را تحت تاثیر قرار داده‌اند.