بی توجهی دولت و مجلس به بودجه آموزش و پرورش / حق معلم ها خوردن ندارد

مسئولان مصاحبه می‌کنند،  از حقوق ما معلم ها می‌گویند؛ همایش و نمایش دارند، از حقوق ما می‌گویند. انتخابات دارند، از حقوق ما می گویند؛ مورد پرسش و پاسخ قرار می‌گیرند، از حقوق ما می گویند؛ قوه مجریه، قوه مقننه و ... همه از حقوق ما می‌گویند؛ اما در زمان عمل و تصویب بودجه  که می رسد، دولت و  مجلس به همه چیز اهمیت می دهند جز بودجه آموزش و پرورش.

 گریز رندانه آموزش و پرورش در مدیریت صندوق فرهنگیان/  برگزاری انتخابات عجولانه برای حضور معلمان در هیئت مدیره صندوق

معلم عصبانی، دست دانش آموزش را شکست! +عکس

یک معلم در مدرسه نهبندان خراسان جنوبی دست دانش آموزی را شکست.

یادداشت

بودجه آموزش و پرورش در جیب نهادهای فرهنگی

سه شاخص کلی برای بررسی وضعیت آموزشی هر کشور وجود دارد که بر اساس آن می توان جهت گیری کلی آموزش در آن کشور را شناسایی کرد. این شاخص ها ،معرف میزان تو سعه یافتگی یک کشور هم هست. در واقع  در تقسیم بندی کشورها  به توسعه یافته، در حال توسعه و فقیر، معمولا یکی از ملاکهای مهم، شاخصهای مربوط به امر آموزش است.

گفته می‌شود هزینه معلم‌های سرشناس و ویژه به جلسه‌ای 4 میلیون تومان نیز می‌رسد

درآمد های دقیقه ای و نجومی معلمان کنکور!

یکی از بازارهایی که در هیچ زمان با رکود رو به رو نشد و همیشه مشتریان خود را داشت، معلم کنکور است. والدین برای ارتقای رتبه کنکور کودکان خود هزینه هنگفتی می کنند.

دغدغه معیشتی معلمان باید مرتفع شود

سخنان رئیس‌جمهوری در مورد اینکه مدارس ما دانش‌آموزان را برای دیروز تربیت می‌کنند کاملاً درست است. عمل‌گرایان و کارکردگرایان در یک قرنِ گذشته نیز می‌گفتند که ما باید فرد را برای زندگی در جامعه تربیت کنیم. 

چه داده‌ای به معلم که دقایق می‌ستانی؟!

اخیرا رئیس جمهور محترم سخنانی در خصوص ناراضیان از شغل و درآمد داشتند. درواقع من فکر نمی کنم که مخاطب سخنانشان جامعه فهیم فرهنگیان باشد، لیکن این سخنان بهانه و بابی برای بیان برخی از کارهای مثبت انجام شده و همچنین برنامه‌های موردانتظار جامعه فرهنگیان است.