یادداشت

بودجه آموزش و پرورش در جیب نهادهای فرهنگی

سه شاخص کلی برای بررسی وضعیت آموزشی هر کشور وجود دارد که بر اساس آن می توان جهت گیری کلی آموزش در آن کشور را شناسایی کرد. این شاخص ها ،معرف میزان تو سعه یافتگی یک کشور هم هست. در واقع  در تقسیم بندی کشورها  به توسعه یافته، در حال توسعه و فقیر، معمولا یکی از ملاکهای مهم، شاخصهای مربوط به امر آموزش است.

گفته می‌شود هزینه معلم‌های سرشناس و ویژه به جلسه‌ای 4 میلیون تومان نیز می‌رسد

درآمد های دقیقه ای و نجومی معلمان کنکور!

یکی از بازارهایی که در هیچ زمان با رکود رو به رو نشد و همیشه مشتریان خود را داشت، معلم کنکور است. والدین برای ارتقای رتبه کنکور کودکان خود هزینه هنگفتی می کنند.

دغدغه معیشتی معلمان باید مرتفع شود

سخنان رئیس‌جمهوری در مورد اینکه مدارس ما دانش‌آموزان را برای دیروز تربیت می‌کنند کاملاً درست است. عمل‌گرایان و کارکردگرایان در یک قرنِ گذشته نیز می‌گفتند که ما باید فرد را برای زندگی در جامعه تربیت کنیم. 

چه داده‌ای به معلم که دقایق می‌ستانی؟!

اخیرا رئیس جمهور محترم سخنانی در خصوص ناراضیان از شغل و درآمد داشتند. درواقع من فکر نمی کنم که مخاطب سخنانشان جامعه فهیم فرهنگیان باشد، لیکن این سخنان بهانه و بابی برای بیان برخی از کارهای مثبت انجام شده و همچنین برنامه‌های موردانتظار جامعه فرهنگیان است.

آموزشیار نهضت سوادآموزی در حادثه تروریستی تهران به شهادت رسید

آخرین مطالبه صنفی یک معلم

آموزشیار نهضت سوادآموزی در حادثه تروریستی تهران به شهادت رسید

آخرین مطالبه صنفی یک معلم

دولت باید هزینه درمان دانش‌آموزان شین آباد را بپردازد

پایان دوران آموزش رایگان در ایران

عضو کانون صنفی معلمان: مدارس با پول اولیا اداره می‌شوند

رشد 80 درصدی بودجه آموزش و پرورش در دولت‌ یازدهم

حقوق معلمان طی 4سال اخیر چگونه از تورم پیشی گرفت؟

روزان - محمدحسین نجاتی: در دولت یازدهم اما طی سال های، 93، 94، 95 و 96 میزان حقوق معلمان به ترتیب 20، 14، 28 و 10 درصد افزایش داشت اما همزمان تورم به ترتیب، 15، 12، 11 و 9 درصد بوده است.

گریزی به نامه 9 جامعه شناس، اقتصاددان و صاحب نظر تربیتی به کاندیداهای ریاست جمهوری

آموزش و پرورش اولویت چندم دولت بعدی است؟

روزان / نرگس ملک زاده - عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران: در زمان انتخابات که آن را نمایش و تمرین دموکراسی می نامند (بدون توجه به ایهام کلمه نمایش)، هر یک از گزینه های در معرض انتخاب سعی شان بر این است که دست بر روی حساس ترین دغدغه های انتخاب کنندگان بگذارند. کاندیداها می خواهند با ادبیاتی خاص، توجه اقشار مختلف اجتماعی و بخصوص طبقات فرودست و آسیب پذیر را جلب کرده و رای آنها را به سبد خود بریزند. تمرکز بر روی مشکلات اقتصادی با محوریت تخریب دولت های قبلی و ارائه راهکارهایی حتی غیر واقعی در جهت رفع این مشکلات، تلاشهایی است در همین راستا و کسب توجه توده ها.

انتظارات معلمان از دولت دوازدهم

حمزه علی نصیری آموزگار نابسامانی‌های زیادی در آموزش و پرورش کشور وجود دارد که اغلب ریشه در گذشته دارند؛ نابسامانی‌های تاریخی که عمدتاً معیشت معلمان و کیفیت تربیت فرزندان مان را تحت تاثیر قرار داده‌اند.