قهرمان یا ضد قهرمان؟

در ابتدا، این فیلم کشش جذب مخاطب را دارد و بیننده را جذب فیلم می‌کند. از بازیگران معروف و محبوب، کار شروع می‌شود؛ مخصوصا دو بازیگری که پس از موفقیت سریال شهرزاد، محبوبیت خود را بین مردم دوچندان کرده اند و حضور کارگردانی صاحب‌نام در این بین بی‌تاثیر نیست، آن هم با وجود کارهای خوب و راضی‌کننده‌ای که ساخته‌اند؛ اما آیا این فیلم کشش مناسب برای همراه کردن مخاطب را دارد؟ آیا می‌تواند بدون ایجاد خستگی، مخاطب را بدرقه کند؟ و چرا مخاطب این فیلم را باور نمی‌کند؟