شهردار دامغان:

جشنواره پسته شیوه بازاریابی این محصول را تغییر داد

برگزاری جشنواره پسته در دامغان شیوه های بازاریابی پسته این شهر را متحول کرده است.

شهردار شهر دامغان:

پروژه بسته‌بندی پسته تر در دامغان به بهره‌برداری رسید

برای نخستین بار در کشور بسته‌بندی پسته‌ تر در دامغان به شکل صنعتی به بهره‌برداری رسید.