وعده وزیر صنعت برای تثبیت تعرفه‌ها

قرار است تا تعرفه‌های تجاری کشور برای چهارسال آینده تثبیت شوند. این وعده‌ای است که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به بخش خصوصی اقتصاد ایران داده است.