آسیب‌های ناشی از آموزش‌های نادرست

در چند هفته اخیر، شاهد اتفاقات ناگوار و دردناکی همچون کودک‌آزاری، قتل و تجاوز در صدر توجه افکار عمومی و اخبار بازنشری در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه گسترده‌ترین آن، تلگرام هستیم. انتشار سریع و گاه بدون فیلتر و عریان این اخبار، موجی از ترس، ناامیدی و خشونت را به جامعه تزریق کرده که افکار عمومی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. انعکاس عمده اخبار در شبکه‌های اجتماعی، این گمان را در انسان ایجاد می‌کند که جامعه به سمت افسارگسیختگی و رویگردانی از ریشه‌های اخلاقی درحرکت است.