معتدلان باید درصحنه بمانند

تحلیل‌های مختلفی دراین‌باره وجود دارد که یکی از آنها همین مسئله مورداشاره است. استعفا زمانی که فضا، فضای فشار عصبی است و توانایی انجام کاری برای بهبود شرایط وجود ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد تا به این طریق در قبال پیامدها مسئولیتی نداشته باشند.

غرویان:

رفتار افراطیون مورد تایید علما نیست

فعال سیاسی اصولگرا، با انتقاد از افرادی که با اصل جمهوریت مخالفت می‌کنند، اظهار کرد: این عده با غرض سیاسی و با هدف رسیدن به قدرت این مسائل را عنوان می‌کنند.

بداخلاقی‌ها نسبت به شخصیت‌های برجسته‌ زیاد شده