حوزه‌های علمیه نباید استقلال خود را از دست بدهند

افزایش بودجه حوزه‌های علمیه منجر به دینداری مردم نمی‌شود. دینداری به اخلاق، طرز تکریم و احترام گذاردن انسان‌ها از سوی علمای دین و تریبون‌داران ربط پیدا می‌کند