مطهری در پاسخ به تذکری: لطفا کف نزنید! در کشور با بحران ها و معضلات متعددی روبرو هستیم/ مهم تشخیص اولویت‌هاست.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس نسبت به بی‌توجهی‌های صداوسیما به استان اصفهان در مسئله ریزگردها تذکر داد و مطهری نیز تشخیص اولویت بندی برای حل بحران‌ها و معضلات متعدد کشور را مهم دانست.