جنتی: با کسانی که می‌رقصند و روسری‌بر می‌دارند محکم برخورد شود/ پس از انقلاب دختران مینی چوپ پوش از میان رفتند/ بکوشیم وضع مردم فقیر اندک، برطرف شود

رییس مجلس خبرگان رهبری، بر برخورد محکم با کسانی که اقدام به رقصیدن و برداشتن روسری از سر می‌کنند، تاکید کرد.