استاندار هرمزگان در جمع خبرنگاران خبر داد:

900 میلیارد تومان وام بانکی ارزان‌قیمت برای توسعه مشاغل خرد، خانگی و روستایی

روزان- مهرداد عسگری: استان‌دار هرمزگان از در اختیار قرار گرفتن 900 میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت برای مصرف در توسعه مشاغل خرد، خانگی و توسعه روستایی هرمزگان خبر داد.