اصفهانیان:

کامرانی‌فر بخاطر حمایت ما موفق شد!

رییس کمیته داوران می‌گوید جوان‌گرایی کامرانی‌فر با حمایت او بوده و سپردن چینش داوری به کمیته داوران توسط فدراسیون فوتبال اعلام شده است.