گزارش «روزان» از مراسم زادروز علی رفیعی، کارگردان تئاتر و سینما؛

تیتر: شاعرِ نقاشی که صحنه را رنگ‌آمیزی می‌کند

: رفیعی؛ نمونه مثال‌زدنی از روشنفکر جامعه ایرانی