نوبخت از جابجایی مدیران استانی در سطح کشور خبر داد

بوی تغییر استانداران به مشام نمی رسد

دولت در ایران، مجموعه‌ای بسیار عظیم از دستگاه‌های اجرایی متعدد است. کلافی در هم پیچیده از ده‌ها وزارتخانه و سازمان و نهاد که از پایتخت تا دورترین و کوچک‌ترین نقاط کشور کشیده شده است و وظایف و کارکردهای متعدد و گاه متداخل دارد. فارغ از آنکه چنین گستردگی و بزرگی‌ای خود به یکی از مشکلات مهم توسعه ایران مبدل شده است، این امر قابل انکار نیست که دولت بزرگ یکی از برجسته‌ترین نقوش سیمای ایران مدرن است. 

فرهاد رهبر به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد معرفی شد

آغاز عصر ژسا هاشمی در دانشگاه آزاد

دیروز هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی فرهاد رهبر را به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کرد. هیات امنا همزمان حکم به پایان دوران سرپرستی «محمد نوریان» داد و فرهاد رهبر را به سمت سرپرست این دانشگاه منصوب کرد. با توجه به ترکیب فکری و سیاسی شورای عالی انقلاب فرهنگی بعید است که ریاست رهبر بر دانشگاه آزاد اسلامی با مانعی از سوی این شورا مواجه شود و اگر اتفاق بسیار غیر مترقبه‌ای رخ ندهد، دوران ریاست رهبر از دیروز آغاز شده است. 

نگاهی به کارنامه محمد‌رضا عارف نقاط ضعف و قوت آن

مدیر کهنه کار سیاستمدار تازه کار

داستان اصلاحات در ایران، داستان پرفراز و نشیبی است. ماجرایی که از دهه پرشر و شور 70آغاز می‌شود و اوج می‌گیرد، در دهه 80به سراشیبی می‌رسد و در پایان همین دهه نفس‌هایش به شماره می‌افتد و درست در زمانی که همه راه‌ها بسته می‌نماید، در ابتدای دهه 90 دوباره به صحنه سیاست ایران بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون در مدار قدرتمندتر شدن بوده است.