عباسعلی منصوری‌آرانی در گفتگو با «روزان»:

مجلس به نمایندگان شجاع و ملی نیازمند است

عباسعلی منصوری‌آرانی، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با روزان به نقد و تحلیل عملکرد نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی‌و مقایسه آن با دوره قبل می‌پردازد. مقایسه‌ای که عموم صاحب‌نظران کفه آن را به نفع دوره جدید بهارستانی‌ها می‌دانند ولی منصوری آرانی که سابقه نمایندگی مردم کاشان در مجلس نهم را دارد خیلی با این فرضیه موافق نبوده و مشکلات ریشه دو دوره را یکسان می‌داند. او در این خصوص می‌گوید که « من مجلس دهم را خیلی متفاوت از مجلس نهم نمی‌دانم چون همان‌طور که گفتم مشکلات ریشه مجلس یعنی فقدان احزاب، همچنان به قوت خود باقی است.»