نظر بزرگان درباره ژن!

تتلو: اخیرا فهمیدم علت بیمارهاى مختلف انسان، فست‌فود، سیگار و آلودگى هوا نیست. علت اصلى آن پوشش بد ژن هاى انسان‌هاست که با این کار خود باعث مى شوند اجزاى داخلى بدن نطیر معده وکبد حالت ازدواج پیدا کنند و عاشق شوند. عشق آنها همان، بیمارى و بدبختى انسان هم همان!

دلیل 87درصد بیننده تلویزیون!

معاون سیما اعلام کرد که تلویزیون ایران 87درصد بیننده دارد. ممکن است در ابتدا وقتى این درصد را مشاهده کنید یاد آن درصدهاى معروف گذشته و حال براى‌تان زنده شود و شاید هم با دیدن این درصد دچار نارسایى کلیه شوید. به همین مناسبت دلیل درصد زیاد بیننده هاى تلویزیون را فى الحال با اره مى‌شکافیم.