شاخ‌هاى اینستاگرام سفیر فرهنگى مى‌شوند!

در خبرها خواندیم گویا قرار است افراد ایرانى در اینستاگرام که فالوئر زیادى دارند، سفیر فرهنگى شوند! ما هم این اتفاق را به فال نیک مى‌گیریم و افراد پیشنهادى هم براى هرچه بهتر شدن این طرح ملى داریم که به شرح زیر است:

خلیل آقاى نظرى، ظریف قلابى و حسن جونِ عباسى!

جناب استاد بزرگوار خلیل آقاى نظرى (صداى تشویق کارکنان چسب هل گوش را کر مى‌کند) در اظهارنظرى انقلابى که البته بیشتر قصد داشت بگوید «بذار یه چیزى بگم. کنتور که نمى‌اندازه. » فرمودند آماده به کارگیرى 10هزار کارگر جنگ زده میانمارى هستیم! بنابه گفته خبرنگاران وقتى این گفته از دهان ایشان خارج شد، تمام مردم این کشور یکصدا فریاد زدند «نظرى! ما ترجیح مى دهیم در همین کشور بمیریم تا بیاییم و در آن شرکت کار کنیم! البته نه که شرکت مشکلى داشته باشه، مشکل از ماست!» مقامات میانمارى هم پس از این خبر اعلام کردند«‌اگر از اول چنین پیشنهادى از سوى خلیل جون مى شد به جاى این همه کشت و کشتار، آنها را نزد او مى فرستادیم. خیال ما هم راحت مى شد. مگه نه سوچى جون؟»