پیش‌شرط‌های کوچک‌سازی دولت

زمانی که از کوچک‌‌سازی دولت بحث می‌شود، باید به این نکته دقت شود که آیا بخش خصوصی آمادگی لازم برای جذب نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را دارد یا خیر. ضمن اینکه آیا بخش خصوصی می‌تواند درآمدی را که دولت از طریق تصدیگری امور به دست می‌آورد برای دولت باز تولید کند یا خیر. بی‌‌شک کوچک‌‌سازی دولت زمانی مفید خواهد بود که در بخش خصوصی ظرفیت ارتقای اقتصاد داخلی موجود باشد. این به آن معناست از جمله برنامه‌هایی که دولت باید برای پیشبرد کوچک‌سازی خود مورد توجه قرار دهد، ظرفیت سازی در بخش خصوصی برای قبول مسئولیت بیشتر است.

ارز تک‌نرخی سد رونق رانت و فساد

دولت یازدهم از ابتدای فعالیت تمام تلاش خود را برای تک‌نرخی شدن نرخ ارز به کار گرفت؛ اما متاسفانه به دلایل متفاوتی تاکنون این اقدام انجام نشده است. واقعی شدن نرخ ارز به این معنی است که فعالان اقتصادی بتوانند محصولات خود را به بازارهای صادراتی با قیمت واقعی صادر کنند. اگر قیمت ارز کمتر از حد معمول باشد، باید به کالای خارجی یارانه‌ پرداخت شود. اما اگر قیمت ارز واقعی باشد، این امر باعث رشد اقتصادی کشور  می‌شود که نتیجه آن رونق تولید و افزایش اشتغال خواهد بود.

یادداشت:

حمایت از تولید برای خروج از رکود

در حال حاضر بخش تولید کشور با مشکلات زیادی مواجه است که در این بین کمبود نقدینگی، به این مشکلات دامن زده و فعالیت این بخش را دچار اختلال کرده است. برای بهبود این شرایط، یکی از راه‌های تقویت تولید و اشتغال پایدار در کشور، تامین منابع مورد نیاز این بخش است. بانک‌ها از جمله نهادهای مالی هستند که می‌توانند دراین بخش اثرگذار واقع شوند و با هدایت منابع به سمت تولید، این بخش را حمایت کنند. 

تثبیت رشد اقتصادی با برنامه‌ راهبردی

باید قبل از استقرار کابینه جدید دولت، با کارشناسان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی اولویت‌های اقتصاد ایران را شناسایی کنند و برای این اولویت‌ها برنامه راهبردی، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین کنند. در شرایط جدید، ممکن است نرخ رشد اقتصادی کشور پایدار نباشد.