دلایل افت ارزش ریال/ تشریح شرایط پیش روی اقتصاد ایران از زبان یک تحلیلگر

یک استاد دانشگاه تحولات رخ داده در بازار ارز را در نهایت موجب ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی ارزیابی کرد.

مشاور ارزی کاخ سفید: طرح "ایجاد تورم و گرانی در ایران و کاهش ارزش ریال" در حال اجراست

 ضرورت ایجاد سامانه‌ کنترل و پایش معاملات ارزی و ریالی

* یادداشت - بهرام شکوری/ عضو اتاق بازرگانی