سفر به نقطه صفر زمین؛

روایتی نزدیک از روزگار سیاه آوارگان «روهینگیا»

از صف‌ها عبور می‌کنم و وارد یکی از چادرها می‌شوم. دو پسر و یک دختربچه با چشم‌های از حدقه بیرون‌آمده غذا می‌خورند. پدر خانواده تا دوربین به طرفش می‌رود کارت پرس‌شده ای را بالا می‌آورد.