عدالت جنسیتی در انتخاب مسئولان/ تاملی بر حقوق زنان در ایران نادیده­ گرفتن 

* دکتر سحرصنیعی - پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی

توضیح " روزان "در خصوص تیتر عکس امروز این روزنامه

عبدالکریم حسین‌زاده در گفتگو با «روزان»:

  رسانه ملی متناسب با سلیقه مردم نیست

نایب رییس فراکسیون امید: متاسفانه در رسانه ملی ما بعضا اتفاقاتی و تصمیماتی رخ می‌دهد که تناسبی با سلیقه مردم ندارد. امروز اگر برنامه‌های پر رونق صدا و سیما را بررسی کنید متوجه می‌شوید که موفقیت آنان نسبت به دیگر برنامه‌های تلوزیون در آن است که آنان بهتر توانسته است سلیقه مردم را به دور از نگاه‌های جناحی و سیاسی تامین کنند.

سخنی در اصلاح جویی عدالت خواهانه

موقعیت سیال روشنفکری ایرانی

سوال اصلی این مقاله حول این موضوع رقم می خورد که در عصری که از یک سو سخن از پایان تاریخ است و از سوی دیگر سخن از جهانی شدن و کالایی شدن فرهنگ و قدرت ، روشنفکر معاصر چگونه باید قطب‌نمای فکری خود را تنظیم کند و مسیر حرکت در عرصه  سیاسی و اجتماعی را به سمت کدام قطب‌نمای اندیشگی و رفتاری تنظیم کند که نه به شیئیت کالا تنزل یابد و نه به ذهنیت تاریخ بپیوندد؟

درباره روزان