دکتر سبحانی تصریح کرد:

استراتژی‌های شرکت و کامل بودن زنجیره تولید عوامل موفقیت فولاد مبارکه

 اصفهان – پوستین‌دوز - دکتر بهرام سبحانی در جلسه تدوین نقشه استراتژی شرکت فولاد مبارکه در افق 99-97 بیان کرد و گفت: غالباً بسیاری از شرکت‌ها هنگام تدوین اهداف و استراتژی‌های خود از حضور مشاور بهره می‌برند و به همین منظور دستورالعمل یا دفترچه‌ای تهیه می‌کنند؛ این در حالی است که با خروج مشاور از شرکت، آن کتابچه نیز بایگانی می‌شود؛ ولی در فولاد مبارکه این برنامه‌ریزی‌ها و تدوین استراتژی‌ها از درون سیستم استخراج می‌شود.  اگرچه ممکن است برای نظام‌مند کردن و ترجمه اهداف نیز از حضور مشاور استفاده شود ولی قدر مسلم این است که خواسته‌ها از دل خود مجموعه بیرون آمده است؛ مجموعه‌ای که این اهداف را باور دارد و به آن عمل می‌کند و این همان نقاطِ قوت و فرهنگ نهادینه شده در فولاد مبارکه است.

جمعی از اقتصاددانان برجسته کشور مطرح شد:

مزیت‌های اقتصادی کشور در فولاد مبارکه به کار گرفته شده است

 اصفهان – پوستین‌دوز - جمعی از اقتصاددانان برجسته کشور به فولادمبارکه آمدند و ضمن دیدار و گفتگو با دکتر سبحانی مدیرعامل فولادمبارکه از نزدیک از طرح‌های توسعه و خطوط تولید فولادمبارکه بازدید کردند.