«خودکشی» در ایران از نگاه یک روانکاو مشهور

محمد صنعتی روانکاوی است که سال‌ها درباره «فرهنگ مرگ در ایران» سخن گفته است. این صاحب‌نظر حوزه روانشناسی، ایده خود را در قالب مقاله‌های علمی و گفت‌وگوهای مطبوعاتی دنبال می‌کرده است.

شریف‌زادگان:

شیوه کنونی پرداخت یارانه خودکشی تدریجی است

ساماندهی یارانه‌های نقدی و تشکیل وزارت رفاه برای تبیین سیاست‌های رفاهی دولت از ضروریاتی است که محمدحسین شریف‌زادگان مطرح می‌کند. او معتقد است: «فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی زمانی به توسعه تبدیل می‌شوند که در قالب رفاه اجتماعی تبلور یابند.»

مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت کار خبر داد:

غرب کشور، کانون اصلی «خودکشی» ایران

هر دو ساعت و 18 دقیقه که می‌گذرد، یک نفر در ایران خودکشی می‌کند؛ یعنی به ازای هر 100 هزار نفر، به طور میانگین 3. 6 نفر ایرانی، خودخواسته تصمیم می‌گیرند به زندگی‌شان پایان بدهند. آمار تکان‌دهنده است اما گویا وضع ایران نسبت به بقیه دنیا در این مورد خیلی بهتر است. هر 40 ثانیه یک نفر در دنیا خودکشی می‌کند و از این تعداد، هر سال 8 هزار نفر فوت می‌کنند؛ با این حال وضعیت خودکشی در بعضی از مناطق ایران بحرانی گزارش شده است. 

اردوغان:

اقدام آلمان خودکشی است

رئیس‌جمهوری ترکیه گفت: آلمان که اجازه سخنرانی به من در میان اتباع ترک در کشورش را نمی‌دهد در واقع مرتکب خودکشی می‌شود.