سردار موسی کمالی:

عدم غیبت، شرط دریافت پروژه برای کسر خدمت سربازی

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد که شرط دریافت پروژه تحقیقاتی برای کسر خدمت نداشتن غیبت سربازی است.

شورا در خدمت مردم و شهروندان

میثاق‌نامه لیست امید - که بر اساس آن هیچ‌یک از منتخبان شورای پنجم نمی‌توانند برای هیچ سمتی از شورا استعفا بدهند- همچنان پابرجاست و همه اعضای شورای شهر این میثاق‌نامه را امضا کرده‌اند.