حقوق شهروندی یا همان حق الناس

در بحارالانوار روایتی از امام حسین (ع )آمده است‌: (همانا خداوند ما را برگزید و گروهی را برای ما برگزید تا یاری‌مان کنندکه به سبب شادی ما شاد باشند و به خاطر حزن ما اندوهگین باشند و اموال و جانهای‌شان را در راه ما بذل کنند‌. آنها از ما و به سوی ما هستند).