استفاده ابزاری از سازمان‌های مردم نهاد

شکل‌گیری و فعالیت سمن‌ها در کشور نوپا و جدید است.  تقریبا نگاه جامعه و مسئولان به سمن‌ها یک نگاه مثبت است ولی تا به امروز آن‌طور که باید و شاید به آنها نقش داده نشده است.  من معتقدم اگر قرار باشد این سمن‌ها پیشرفت کنند حتما مدیران ارشد کشور باید در تصمیم‌گیری‌های کلان از نظرات و ایده‌های آنها استفاده کنند.