مدیرکل جدید یونسکو انتخاب شد

صدا و سیما نوشت: اودره ازوله وزیر فرهنگ پیشین فرانسه به عنوان مدیرکل سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، انتخاب شد.