متهم به قتل بنیتا: این حرف‌ها چرت و پرت است، من قاتل نیستم!

برنا نوشت: متهم ردیف اول پرونده قتل بینیا در واکنش به اتهام قتل این دختر بچه گفت: «این حرف ها همه چرت و پرت است، من قاتل نیستم ، من بچه ای را نکشتم.»

پلیس تعلل در رسیدگی به پرونده قتل نوزاد 8 ماهه را قبول ندارد

مشت‌های حسرت پدر در مرگ بنیتا

مرگ فجیع دخترک 8 ماهه، جامعه ایران را متاثر کرده است. دزدها درست یک ساعت و نیم بعد از دزدی، ماشین مسروقه را در گوشه‌ای از منطقه مسکونی‌ پاکدشت رها کردند.