در نشست «بی‌خانمانی» مطرح شد؛ بی‌خانمانی در ایران، یک پدیده مدرن است

تا دو دهه پیش در ایران بی‌خانمان نداشتیم، چرا حالا داریم؟

یک استاد ارتباطات معتقد است: فقر و بی‌خانمانی، چهره‌های واقعی‌تری از گورخوابی دارد و نشان دادن یک تصویر نادر اما گزنده و خشن، لزوما به این منجر نمی‌شود که مشکل حل شود.

مولاوردی تصریح کرد:

قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست باید اصلاح شود

افطاری شیرخوارگاه آمنه امسال با یک حاشیه عجیب همراه شد. نوزادان را در یک ردیف کنج دیوار چیده بودند تا مسئولان از آنها بازدید کنند! به صف کردن نوزادان بی‌سرپرست باعث شد تا انتقادات زیادی به سازمان بهزیستی به عنوان برگزار‌کننده مراسم وارد شود.