گزارش تحلیلی «روزان» از مسئله تبعیض علیه اقوام و اهل سنت و گفتگو در مورد آن

اجماع ملی برای رفع تبعیض‌های غیرقانونی

ایران مانند سایر همسایگانش در خاورمیانه رنگین کمانی از اقوام و زبان‌ها و نژادهای گوناگون است. اکثریت بسیار بزرگی از مردم ایران را مسلمانان تشکیل می‌دهند و در این میان شیعیان اکثریت دارند.