گزارش تحلیلی «روزان» از مسئله تبعیض علیه اقوام و اهل سنت و گفتگو در مورد آن

اجماع ملی برای رفع تبعیض‌های غیرقانونی

ایران مانند سایر همسایگانش در خاورمیانه رنگین کمانی از اقوام و زبان‌ها و نژادهای گوناگون است. اکثریت بسیار بزرگی از مردم ایران را مسلمانان تشکیل می‌دهند و در این میان شیعیان اکثریت دارند.

اردشیر پشنگ (کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه)

اهل سنت ایران چشم انتظار کابینه وحدت ملی روحانی!

داشتن یا نداشتن یک وزیر یا یک عضو در کابینه دولت جمهوری اسلامی‌ایران از سوی جامعه اهل سنت ایران یکی از مهم‌ترین مباحث در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری، به‌خصوص در دو دوره اخیر بوده است. موضوعی که هر چند از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی‌هیچ منعی برای آن وجود ندارد اما بنا بهه دلایل و شرایط مختلف، 38 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌هنوز در نظام مستقر روی نداده است.