آیا شورای اقوام و مذاهب شکل خواهدگرفت؟

علی یونسی، مشاور ویژه رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌های قومی و دینی در بهمن 1392 طی مصاحبه‌ای بر بهبود شرایط اقلیت‌های مذهبی اذعان کرده و از اقداماتی چون تغییر ساعات کاری در روزهای عبادت برخی اقلیت‌ها، جلوگیری از تخریب عبادتگاه‌ها یا عدم دخالت در ظاهر افراد به خاطر پیروی از مذهبی خاص، سخن به میان آوردهبود. این در حالی بود که در آن زمان برخی از امامان اهل سنت مانند امام جمعه ترکمن‌ها هنوز با مشکلاتی مواجه بودند.