برنامه استراتژیک لازمه اشتغال‌زایی

دو طرح ایجاد اشتغال با اعتباری در حدود 30 هزار میلیارد تومان که بخش اعظمی از آن از محل منابع بانک‌ها و بخشی دیگر از منابع صندوق توسعه ملی تامین و اجرا می‌شود، از گذشته که دولت‌ها می‌خواستند اشتغال ایجاد کنند، به سراغ طرح‌های کارامد نمی‌رفتند؛ مثل طرح ضربتی اشتغال، طرح‌های زودبازده و مشاغل خانگی. به این ترتیب پول‌های زیادی تاکنون حیف و میل شده است.

یادداشت

اهمیت رفع مشکلات واردات خودرو

واردات خودرو برای فضای اقتصاد کشور نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند. در پروسه واردات خودرو دولت مالیات واردات را دریافت می‌کند و می‌تواند در بخش‌های دیگر برای کمک به صنعت، آن را هزینه کند. با این حساب تا زمانی که واردات، تهدیدی برای تولید داخلی نباشد، نباید نگران این موضوع بود. در حال حاضر میزان واردات خودرو در مقابل تولید خودرو داخلی بسیار کم است. تولید خودرو داخلی به حدود یک میلیون و 350‌ هزار دستگاه در سال رسیده و میزان واردات کمتر از یک درصد این تعداد است. این واردات مربوط به تنوع‌طلبی و تقاضای عده‌ای است که نمی‌توان جلوی آن را گرفت.