الهه کولایی در پاسخ به «روزان»: احمدی نژاد وزیر زن داشت؛ ولی به زنان اعتقاد نداشت

روایتی نو از انتخاب اولین وزیر زن بعد از انقلاب

خاطره ای را درباره  اینکه خانم  دستجردی چطور به عنوان اولین وزیر زن بعد از انقلاب انتخاب شد، تعریف می‌کنم. قبل از انتخابات سال 88 نشستی داشتیم با آقای احمدی نژاد که احزاب مطالبات‌شان را با ایشان در میان بگذارند. بعد از گفتگوهای زیادی که شد، خانم  مریم بهروزی،  دبیرکل  جامعه زینب، در انتها وقت خواستند که احزاب زنان اصولگرا نشستی با آقای احمدی نژاد داشته باشند. احمدی نژاد گفت: خواسته شما چیست؟ 

الهه کولایی در گفتگو با روزان :

انتقادات به شورای عالی سیاست‌گذاری باید صبورانه بررسی شود

الهه کولایی یکی از فعالان سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در گفتگویی با روزان به نقد و تحلیل عملکرد این شورا در دوره اخیر انتخابات و همین طور حواشی و انتقاداتی که بعضا نسبت به این شورا مطرح است ، می‌پردازد؛ نقد و انتقادهایی که حتی تا سطح پیشنهاد تعطیلی شورای عالی نیز پیش رفته است تا به نوعی بتوان چنین متصور بود که شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان بعد از چند دوره موفق در رقابت‌های انتخاباتی اکنون در یک مرحله گذار مهم قرار گرفته است.

نقش اثرگذار اصلاح‌طلبان در شکل‌گیری دولت

7 زن در صف ورود به «بهشت»

این روزها بحث انتخاب شهردار به بحث داغ محافل شهری بدل شده بگونه‌ای که پای هر محفلی بنشینید حتما گزینه‌هایی در مورد شهردار بعدی پایتخت می‌شنوید؛ اما آنچه که مهم است اینکه در میان نام کاندیدای شهرداری تهران، نام مدیران زن نیز به چشم می‌خورد، زنانی که هرکدام توانایی تکیه زدن به صندلی ساختمان بهشت را دارند.