اظهارات تند حمید بقایی و تحرکات یاران رئیس‌دولت‌های نهم و دهم

تقلای احمدی‌نژادی‌ها برای بقا

عصر روز چهارشنبه حمید بقایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد بعد از یک بازداشت کوتاه مدت آزاد شد. بقایی با قید وثیقه 25 میلیارد تومانی آزاد شد، وثیقه‌ای که گفته می‌شود توسط دوستان او تامین شده است. بقایی البته پیش از این هم به اتهامات مالی بازداشت شده و ماه‌های طولانی را در حبس گذرانده بود.

رویکردی «کارکرد گرایانه» به حوادث اخیر:

روحانی‌، نقطه ثقل گروه های سیاسی

فارغ از انگیزه‌ها‌، عوامل و عللی که گاه موجب شکل‌گیری یک وضعیت می‌شوند‌، بررسی آن وضعیت و اینکه تا چه اندازه می‌توان از آن وضعیت به نفع اهداف مورد نظر استفاده برد‌، راهکار مناسبی را  برای تحلیل وضعیت موجود و به تبع آن ترسیم آینده در اختیار ما قرار می‌دهد که از منظر «کارکردگرایانه» می‌توان به آن نگریست‌. رویکردی که مایلم از آن در بررسی مسائل اخیر و هجو و هجوم بی‌سابقه‌ای که اخیرا از تریبون‌های رسمی‌و غیر رسمی‌به منتخب ملت صورت گرفته است، بپردازم:

ستون نگاه

حضور حلقه احمدی‌نژادی‌ها در ستاد اصول‌گرایان

احمد مازنی: دوقطبی انتخابات به‌صورت سه ‌به ‌سه درآمده و طرف مخالف روحانی به‌وضوح نشان می‌دهد که با جریان 12 سال پیش تفاوتی نمی‌کند. به‌عبارتی‌دیگر جریان سال 84 با یکسری تغییرات در شیوه بیان مسائل، اما با همان ادبیات آشنا در مورد مسائل اقتصادی امروز وارد صحنه شده و قصد ورود مجدد به پاستور را دارد.