دولت، دارایی‌های خود را نقد کند

یکی از مشکلات در حوزه اقتصاد کلان ایران، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی است. پرداخت این بدهی هم به انضباط پولی و هم به انضباط مالی اقتصاد منجر می‌شود. یکی از مشکلاتی که از دولت‌های نهم و دهم به ارث رسیده است، همین بی‌انضباطی پولی و مالی است. بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی و بی‌انضباطی مالی در سند بودجه ملاحظه می‌شود.