نسخه آسیب‌های اجتماعی راه‌حل امنیتی نیست

موضوع آسیب‌های اجتماعی، مسئله مهمی ‌به‌حساب می‌آید که به‌عنوان یکی از مشکلات کشور مطرح است و تقریباً تمام استان‌ها با آن درگیر هستند. در تهران هم این آسیب‌ها موضوعی محسوب می‌شود که نسبت به سایر استان‌ها با ضریب بالاتری در دستور کار مراجع مختلف دولت قرارگرفته است.

93 درصد کارگران درایران، قراردادی هستند

زندگی کارگری، خانه‌ای روی آب

«93 درصد کارگران درایران، قراردادی هستند» خبری که به تنهایی می‌تواند زنگ خطر بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را به صدا دربیاورد. کارگر قراردادی یعنی نداشتن امنیت شغلی، یعنی نداشتن بیمه و آینده،‌ یعنی ناامیدی و استیصال از نگهداری و اداره یک خانواده حتی کوچک. کارگر قراردادی یعنی حتی مشخص نیست که فردا صبح سر کار هستید یا به هر بهانه‌ای بیکارتان کرده‌اند و دست‌تان به هیچ جایی بند نیست.