بررسی جامعه شناسی دروغ و پنهان انگاری

«به بهانه پخش عکس‌های خصوصی خانم نامداری»

در جهان جنوب (جهان سوم) فرهنگ‌سازی و مسائل آموزشی به صورت زیربنایی صورت نمی‌گیرد و بیشتر مواقع افراد برای کسب جایگاه برتر دست به تظاهر و فریبکاری می‌زنند. گاه نظام متصلب افراد را وادار به پنهان کردن تفکر یا نگرششان کرده یا خواهان کتمان آن اندیشه هستند؛ گاه چنین رفتار و دیدگاهی از این افراد خواسته نمی‌شود، ولی انسان برای رسیدن به اهدافش سعی در پنهان‌انگاری و پرده‌پوشی کرده تا دستاورد بیشتری را کسب کند. 

به بهانه انتشار تصاویر خصوصی آزاده نامداری، مجری تلویزیون

چهره‌هایی که قلم قرمز خوردند

انتشار تصاویر سفر شخصی آزاده نامداری، مجری تلویزیونی در شبکه‌های اجتماعی اولویت اول پست‌ها و مطالب به اشتراک گذاشته شده در شبکه‌های اجتماعی طی 24 ساعت گذشته بود‌.