همچنان مرگ و میر مردان تهرانی در صدر/ دلایل اصلی مرگ و میر تهرانی‌ها در سال گذشته چه بود؟

همچنان مرگ و میر مردان تهرانی در صدر/ دلایل اصلی مرگ و میر تهرانی‌ها در سال گذشته چه بود؟

26 فروردین 1397 0:59

از 57297 واقعه فوت ثبت شده در استان تهران، 32123 نفر مرد و 24823 نفر زن بوده‌اند که از مهمترین دلایل فوت تهرانی‌ها نیز می‌توان به بیماری‌های قلبی و عروقی اشاره کرد.

بر اساس آمارهای سازمان ثبت ‌احوال استان تهران در سال 1396 تعداد 57297 واقعه فوت در استان به ثبت رسیده که از این تعداد 32123 واقعه مربوط به فوت مردان و 24823 واقعه مربوط به زنان بوده است. همچنین تعداد 351 واقعه فوت نامشخص نیز به ثبت رسیده است. از طرفی بیشترین نرخ فوت‌های ثبت شده مربوط به شهرستان تهران با 5.42 درصد و کمترین آن مربوط به کهریزک با 0.16 درصد بوده است.

در سال 96 از مجموع 54796 واقعه فوت جاری ثبت شده از تعداد کل فوتی‌های استان،  45.84 درصد از فوتی ها در گروه سنی بیشتر از 75 سال به ثبت رسیده که بیشترین درصد از فوت جاری ثبت شده در این گروه سنی قرار دارد. همچنین در این گروه سنی، تعداد فوت شدگان 49.91 درصد مرد و50.09 درصد زن راشامل می شوند .کمترین درصد فوت جاری هم مربوط به گروه سنی 10 تا 14 سال با حدود 0.37 درصد است.

براساس این گزارش، تعداد 54796 واقعه فوت جاری در سال 96 در استان تهران به ثبت رسیده است که تعداد فوت جاری ثبت شده در نقاط شهری برابر با54560 واقعه وتعداد فوت‌های‌ جاری ثبت شده در نقاط روستایی برابر با 236واقعه است. از طرفی تعداد فوت‌های ثبت شده مردان 31055 مورد و تعداد فوت‌های ثبت شده زنان برابر با  23741 نفر است که نسبت جنسی فوت جاری در استان برابر با 130 است.

همچنین بیش از 50 هزار  واقعه فوت در سال 96  در استان تهران ثبت شده که از این تعداد  دلایل فوت25614 نفر با سهم درصدی44.70 بر اثر بیماری های قلبی و عروقی بوده است.بعد از آن نیز بیماری‌های دستگاه تنفسی با سهم درصدی 14.19و بیماری های عفونی و انگلی با سهم درصدی9.93 جایگاه دوم و سوم عوامل فوت تهرانی ها را به خود اختصاص داده‌ است.

 

 

 

 

 

shareاشتراک گذاری

نظرات شما