کم آبی به بیش از 20 هزار هکتار از مزارع بهبهان خسارت زد

کم آبی به بیش از 20 هزار هکتار از مزارع بهبهان خسارت زد

14 اسفند 1396 10:32

مدیر اداره جهاد کشاورزی بهبهان گفت:حدود 18هزار هکتار از اراضی کشت شده گندم و حدود 2700 هکتار از اراضی کلزا با چالش آبی مواجه بودند و خسارت دیدند.

کامبیز محسنی اظهار کرد: وضعیت کشت پاییزه شهرستان در حال حاضر بد نیست و بارندگی اخیر بخشی از چالش‌های آبی برای کشت را حل کرده است.
 
وی افزود: پیش از بارندگی حدود 20درصد از اراضی شهرستان به دلیل مشکلات آبی که وجود داشت خسارت دیدند اما در حال حاضر با با توجه به بارش‌های اخیر وضعیت بهتر شده است و امیدواریم در ادامه نیز با مشکل کمبود آب مواجه نشویم.
 
مدیر اداره جهاد کشاورزی بهبهان تصریح کرد: حدود 18هزار هکتار از اراضی کشت شده گندم و حدود 2700 هکتار از اراضی کلزا با چالش آبی مواجه بودند و خسارت دیدند.
 
محسنی بیان کرد: بارش اخیر کمک کرد تا وضعیت تامین آب برای کشت پاییزه شهرستان اندکی بهتر شود و اکنون سطح سبز مزارع مناسب است.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما