ربیعی: سیاست تامین اجتماعی کاستن از هزینه‌های سفرهای درمانی مردم است

ربیعی: سیاست تامین اجتماعی کاستن از هزینه‌های سفرهای درمانی مردم است

21 بهمن 1396 21:35

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی گفت: ارتقای هتلینگ دربیمارستان های تامین اجتماعی قائمشهر و چالوس با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد تومان انجام می‌شود.

دکتر علی ربیعی امروز یکشنبه 21 بهمن در بیستمین سفر استانی خود در دردولت دوازدهم درچالوس افزود: سیاست تأمین اجتماعی بردن درمان به مناطقی است که مردم در آن زندگی می‌کنند و کاستن از هزینه‌های سفر و درمان از اهداف مهم سازمان تأمین اجتماعی به شمار می رود.
وی اضافه کرد: برای رفاه حال مردم شهرستان چالوس و بی نیازی از سفرهای هزینه بر، امروز مرکز تخصصی تصویر برداری و سی تی اسکن و  مدرن ترین و پیشرفته ترین دستگاه‌های تصویربرداری در بیمارستان تأمین اجتماعی چالوس راه اندازی شد و هتلینگ این بیمارستان ارتقاء یافت.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی ادامه داد: این امر با مشارکت فرماندار فرزند از دست داده این شهرستان انجام شد و امروز بنده درمقابل تندیس " محمد صادق " ایستاده‌ام و فرماندار این شهرستان نیز یک میلیارد تومان به این پروژه درمانی کمک کرده است.
ربیعی گفت: مردم را به این امور خیر تشویق می کنم و معتقدم نذر ، وقف و مشارکت در امر سلامت یکی از ماندگارترین خیرهاست و امروز از اقدام شایسته این فرماندار برای ایجاد این مرکز تخصصی تصویربرداری قدردانی می‌کنم.
وی تاکید کرد: علاوه بر مراکز درمانی و بهداشتی که در این سفر افتتاح می شوند نشست کارگروه اشتغال و شورای اداری  را در نوشهر و چالوس  تشکیل می‌دهیم و برش اشتغال شهرستان و استان با حضور مدیران نیز انجام می‌شود.
وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی، بررسی موضوع اشتغال روستایی و فراگیر و برنامه‌های کارورزی را که در سال 97 دنبال می‌شود از جمله برنامه‌های این سفر ذکر کرد.
ربیعی تصریح کرد: کارگاه‌هایی که افرادی را برای کارورزی جذب کنند از شمول بیمه تأمین اجتماعی خارج می‌شوند و با کارت‌هایی که از سوی مراکز فنی و حرفه‌ای صادر می شود این افراد می‌توانند یک سال در این مراکز کار کنند و پس از کسب کارت مهارت می‌توانیم این افراد را به دادن حق تامین اجتماعی متصل کنیم از طرف خود دولت و یا بخشی از دستمزد، اما پس از مدتی صنوف می‌توانند افرادی را جذب کنند و برای ثبت در سامانه ها اطلاع دهند و از شمول قوانین در یک سال خارج باشند و با تفاهمی که برای کارآموزی با کارگاه دارند به مرور می‌توانیم این افراد را به بخش دادن کمک هزینه بیمه یا بخشی از تسهیلات و یا احیانا در کارگاه پس از یک سال می نشینند و امروز در شورای اشتغال و اداری شهرستان موضوع اشتغال را بررسی می‌کنیم.
وزیرتعاون ، کارورفاه اجتماعی دربخش دیگری از سخنان خود در زمینه حمایت از کشاورزان گفت: در زمینه دریافت وثایق امور را ساده گرفته‌ایم و حتی زمین‌هایی را که در سنت منطقه مالک شناخته می‌شوند خواسته‌ایم که بپذیرند و برای سهولت کار سه صندوق ضمانت را خود آورده‌ایم  که با آسودگی کارها پیش برود. ادعا می‌کنم برای نخستین بار است که طرح اشتغالی با در نظرگرفتن تمام ابعاد آن آورده‌ایم که هدف از آن پاشیدن پول و هدف ما دادن وام نیست و هدف ما پرداخت وام برای ایجاد اشتغال است و با این موضوع که هرکسی توانایی بیشتری دارد می‌تواند وام بیشتری بگیرد نیز مخالف هستیم.

وی گفت: مطالعات ما نشان می دهد بسیاری از افرادی که  قدرت کارآفرینی دارند به دلیل نداشتن توانایی نمی توانند از وام استفاده کنند و این سیکل معیوبی بوده است و به همین دلیل صندوق های ضمانت رادرنظرگرفته و وثایق راساده گرفته ایم و  گروه های توسعه و ترویج کارآفرینی شهرستان ها مستقر شده و ادامه خواهد یافت و از جمله نوع وام هایی خواهد بود که اجرای آن آغاز شده است.

بر اساس گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، ربیعی افزود: اکنون ثبت نام‌ها صورت گرفته و به بانک ها معرفی شده اند و درمرحله بررسی بانک ها هست. در اشتغال روستایی وثایق را ساده تر گرفته ایم و دراشتغال فراگیروام ها متفاوت هستند./ ایسنا

shareاشتراک گذاری

نظرات شما