استراتژی‌های شرکت و کامل بودن زنجیره تولید عوامل موفقیت فولاد مبارکه

دکتر سبحانی تصریح کرد:

استراتژی‌های شرکت و کامل بودن زنجیره تولید عوامل موفقیت فولاد مبارکه

20 دی 1396 19:27

 اصفهان – پوستین‌دوز - دکتر بهرام سبحانی در جلسه تدوین نقشه استراتژی شرکت فولاد مبارکه در افق 99-97 بیان کرد و گفت: غالباً بسیاری از شرکت‌ها هنگام تدوین اهداف و استراتژی‌های خود از حضور مشاور بهره می‌برند و به همین منظور دستورالعمل یا دفترچه‌ای تهیه می‌کنند؛ این در حالی است که با خروج مشاور از شرکت، آن کتابچه نیز بایگانی می‌شود؛ ولی در فولاد مبارکه این برنامه‌ریزی‌ها و تدوین استراتژی‌ها از درون سیستم استخراج می‌شود.  اگرچه ممکن است برای نظام‌مند کردن و ترجمه اهداف نیز از حضور مشاور استفاده شود ولی قدر مسلم این است که خواسته‌ها از دل خود مجموعه بیرون آمده است؛ مجموعه‌ای که این اهداف را باور دارد و به آن عمل می‌کند و این همان نقاطِ قوت و فرهنگ نهادینه شده در فولاد مبارکه است.

 اصفهان پوستین‌دوز - دکتر بهرام سبحانی در جلسه تدوین نقشه استراتژی شرکت فولاد مبارکه در افق 99-97 بیان کرد و گفت: غالباً بسیاری از شرکت‌ها هنگام تدوین اهداف و استراتژی‌های خود از حضور مشاور بهره می‌برند و به همین منظور دستورالعمل یا دفترچه‌ای تهیه می‌کنند؛ این در حالی است که با خروج مشاور از شرکت، آن کتابچه نیز بایگانی می‌شود؛ ولی در فولاد مبارکه این برنامه‌ریزی‌ها و تدوین استراتژی‌ها از درون سیستم استخراج می‌شود.  اگرچه ممکن است برای نظام‌مند کردن و ترجمه اهداف نیز از حضور مشاور استفاده شود ولی قدر مسلم این است که خواسته‌ها از دل خود مجموعه بیرون آمده است؛ مجموعه‌ای که این اهداف را باور دارد و به آن عمل می‌کند و این همان نقاطِ قوت و فرهنگ نهادینه شده در فولاد مبارکه است.
وی تأکید کرد: تکمیل زنجیره تولید در فولاد مبارکه اصفهان نتیجه زحمات کارکنان و دوراندیشی مدیریت این شرکت در ادوار مختلف است.  مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به اهمیت عملکرد تک‌تک کارکنان شرکت و با بیان اینکه گروه فولاد مبارکه از سنگ تا رنگ را در خود دارد، گفت: در آغاز بهره‌برداری، ظرفیت فولاد مبارکه 2/4میلیون تن در نظر گرفته شده بود؛ اما در ادامه تلاش کارکنان و تفکر مدیریت، فرصت‌ها و تهدیدها به خوبی در ادوار مختلف شناسایی و حتی در مواقعی با آینده‌نگری تهدیدها به فرصت تبدیل شد و همین امر دستاوردهای بزرگی را برای شرکت و ذینفعان به بار آورده است.
وی از اهمیت پاسخگویی به موقع به مشتریان و گرفتن ایده‌ها و دیدگاه‌های آنها به‌عنوان یک اصل انکار‌ناپذیر یاد و تصریح کرد: در هنگام مواجهه با محدودیت‌های داخلی شرکت باید استراتژی و نحوه عملکرد خود را بازبینی کنیم.  پس از شناسایی مشکل باید به‌دنبال یافتن راهکارهای کارامد باشیم؛ زیرا در فولاد مبارکه معتقدیم هیچ مشکلی نیست که قابل حل نباشد.
مدیرعامل فولاد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: فولاد مبارکه همواره در عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود سرآمد بوده است؛ اما از آنجا که اکنون فولاد مبارکه به یک سازمان جهان تراز مبدل شده، می‌توان با همکاری و مشارکت تمامی سهامداران شرکت گام‌های ارزنده‌ای برای نسلهای آینده و توسعه پایدار کشور برداریم.
دکتر سبحانی ضمن قدردانی از سهامدارانی که با افزایش سرمایه شرکت در مجامع قبل اجازه دادند طرح‌های توسعه و سرمایه‌گذاری‌های جدید فولاد مبارکه به بار نشیند، گفت: این عزیزان به خوبی درک کردند که سود بلندمدت بهتر از سود مقطعی است که البته همه این موارد بر مبنای اتخاذ یک استراتژی روشن، هدفمند، آگاهانه توأم با دوراندیشی میسر شده است.

وی از کاهش هزینه‌ها به‌عنوان یکی از راهکارهای افزایش درآمد و سود شرکت یاد و اضافه کرد: درواقع فولاد مبارکه با مجموعه‌ای از تلاش‌ها و به کارگیری راهکارهای مختلف توانست شرایط سخت دو سال قبل را به خوبی پشت سر گذارد و با سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه‌ها از تولید 5/4 به 7/2 برسد و درعین حال توسعه‌های مجتمع فولاد سبا، شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری و فولاد سنگان را اجرا کند.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما