روایتی زنانه از سیمرغ عطار

روایتی زنانه از سیمرغ عطار

6 دی 1396 2:33

هنر تئاتر دارای اصالت عظیمی است که در بدنه  خود فرهنگ و جامعه‌شناسی را قرار می‌دهد و تنها به زایش یک اثر هنری محدود نمی‌شود بلکه بر بسیاری از هنرها توجه دارد، مانند نقاشی‌، ادبیات، موسیقی، عکاسی و ... ‌نمایش «بعد از این» کاری مشترک از ندا شاهرخی، ژان لویی اکل و یاسمن خواجه‌ای است که ترکیب نمایش با ادبیات کلاسیک ایرانی بوده که هنرهای بسیاری را در لایه‌های عمیق معنایی گنجانده است.

دکتر سحرصنیعی، جامعه‌شناس سیاسی
هنر تئاتر دارای اصالت عظیمی است که در بدنه  خود فرهنگ و جامعه‌شناسی را قرار می‌دهد و تنها به زایش یک اثر هنری محدود نمی‌شود بلکه بر بسیاری از هنرها توجه دارد، مانند نقاشی‌، ادبیات، موسیقی، عکاسی و ... ‌نمایش «بعد از این» کاری مشترک از ندا شاهرخی، ژان لویی اکل و یاسمن خواجه‌ای است که ترکیب نمایش با ادبیات کلاسیک ایرانی بوده که هنرهای بسیاری را در لایه‌های عمیق معنایی گنجانده است.

نمایش بعد از این نگاهی متفاوت به سیمرغ عطار دارد و به گونه‌ای دیگر این روایت را بازتفسیر می‌کند؛ بدین سان هر فرد از نگاه و دنیای خودش از سی مرغ شدن سخن می‌گوید؛ زنانی که هر کدام از طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فقر و فنای شخصی خود که با سرنوشتشان ارتباط تنگاتنگی پیدا کرده، صحبت می‌کنند و موانعی که آنها را از حس سیمرغ شدن باز داشته و راه‌شان را به این مسیر دشوار ساخته و در جامعه‌شناسی سنتی و تعصب گونه دسترسی به آن ابرانسان را برایشان سخت کرده است.
مرغان «بعد از این» پنج زن هستند که در سر سودای سیمرغ شدن دارند و هر کدام با علم به مراحل زندگی خود هدف خویش را برگزیده و به سوی کمال گام بر می‌دارند. این مرغان جزئی از یک کل به‌شمار می‌آیند که از من وجودی فراتر رفته و به همین دلیل تماشاگر قادر است با مونولوگ هر وادی همذات‌پنداری کند.
نمایش بعد از این بر‌‌اساس یک ضرباهنگ شعری، واقعیت عینی و زیبایی هنری خود را شکل داده و در توالی تصویری شاعرانه آفرینش پیدا می‌کند.
نمایش بعد از این جابه‌جایی مرزهای هنر و ادبیات بوده و آنها را ساختارشکنی کرده است؛ در این اثر ارزش‌گذاری زیباشناسی فقط معطوف به مونولوگ‌ها نبوده بلکه حوزه موسیقی را در بر می‌گیرد. این اثر که تجربه‌های زنانه را در اندامواره‌اش جای داده، حتی با موسیقی زنانه مخاطب را محصور و تا انتهای نمایش همراه می‌کند.
خلاقیت هنری در «بعد از این»، انفرادی نیست بلکه جمعی است؛ این مسئله به نوعی سلطه در هنر را خاتمه می‌بخشد و تملک بر هنر و ادبیات را می‌کاهد.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما