مدیرکل جدید یونسکو انتخاب شد

مدیرکل جدید یونسکو انتخاب شد

21 مهر 1396 22:26

صدا و سیما نوشت: اودره ازوله وزیر فرهنگ پیشین فرانسه به عنوان مدیرکل سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اودره ازوله وزیر فرهنگ پیشین فرانسه به عنوان مدیرکل سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، انتخاب شد.

در دور آخر انتخاب مدیر کل آینده یونسکو بین حمد بن عبدالعزیز الکواری از قطر و اودره ازوله از فرانسه؛ نامزد فرانسوی موفق به پیروزی در برابر رقیب قطری خود شد.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما