راهی برای رهایی از تهدید خاموشی دنباله دار

راهی برای رهایی از تهدید خاموشی دنباله دار

21 مهر 1396 14:56

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: برای گذر از پیک تابستان سال 1397برنامه‌ریزی از مهرماه آغاز شده تا تابسان آینده را نیز همچون سال جاری بدون خاموشی سپری کنیم.

محمودرضا حقی فام در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به پیک تابستان سال 1396 اظهار کرد: امسال تابستان 55 هزار و 400 مگاوات را در زمان پیک تجربه کردیم که این  عدد به معنای واقعی یک رکورد بی‌سابقه در صنعت برق است. چرا که در تابستان به شرایطی رسیده بودیم که هم در زمینه تولید و هم در زمینه انتقال و توزیع نگرانی‌هایی برای خاموش شدن کل کشور وجود داشت.

وی با بیان اینکه 4000 مگاوات مدیریت مصرف امسال صورت گرفت، تاکید کرد: در واقع نیاز شبکه 60 هزار مگاوات بود که با مدیریت شبکه توانستیم اقدامات کافی را انجام دهیم اما اگر این اقدامات انجام نمی‌شد، قطعا نیروگاه‌ها قابلیت تحمل پیک را نداشتند.

به گفته معاون هماهنگی توزیع توانیر، مدیریت مصرف امسال نیز از مهرماه سال گذشته آغاز شده بود، امسال نیز سه روز پس از پایان پیک مدیریت آغاز شده و نظام‌نامه‌های متعدد در این زمینه بررسی شده است.

وی یکی  دیگر از اقدامات صنعت برق را بر ای مدیریت مصرف برق در تابستان سال آینده، تجهیز و تعمیر وسایل برقی دانست و افزود: اگر در سرویس و نگهداری کولرهای موجود در سطح تهران توجه کافی به عمل آیدقطعا شاهد کاهش بار مصرف خواهیم بود.

معاون هماهنگی توزیع توانیر تصریح کرد: با سازمان نظام مهندسی مذاکراتی را انجام داده‌ایم تا از پتانسیل‌های این سازمان برای مدیریت مصرف به طور کامل استفاده کنیم که بی شک این مساله نیز می تواند تاثیرات مطلوبی را در گذر از پیک دداشته باشد.

حقی فام با بیان اینکه امسال اقدامات خوبی برای مدیریت مصرف برق صورت گرفت، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است در روش‌های قبلی نیز در تابستان سال آینده استفاده شود علاوه بر این قر ار شده که به طرح توسعه کنتورهای هوشمند نیز توجه بیشتری شود.

وی یکی از معضلات پیک بار امسال را تداوم پیک دانست و افزود: هر سال شاهد افزایش حدودا پنج درصد پیک مصرف برق هستیم اما آنچه که امسال شرایط کشور را بحرانی کرده بود، تداوم پیک بار در سه ماه متوالی بود که این مسئله نیز ملاحظات صنعت برق را نیز افزایش داده است.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما