پرداخت 271 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک ملی در 5ماه

پرداخت 271 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک ملی در 5ماه

15 مهر 1396 17:53

<بانک ملی/a> ایران در پنج ماه نخست امسال 623 هزار و 752 فقره تسهیلات به مبلغ 271 هزار و 281 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

<بانک ملی/a> ایران در پنج ماه نخست امسال 623 هزار و 752 فقره تسهیلات به مبلغ 271 هزار و 281 میلیارد ریال پرداخت کرده است. <بانک ملی/a> اعلام‌کرد: بخش صنعت و معدن با دریافت 10 هزار و 954 فقره تسهیلات به مبلغ 38 هزار و 472 میلیارد ریال، یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان دریافت تسهیلات این بانک بوده است. در این مدت بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی نیز در 24 هزار و 258 فقره، بیش از 10 هزار و 800 میلیارد ریال تسهیلات از <بانک ملی/a> ایران دریافت کرده‌اند. همچنین بخش مسکن 15 هزار و 979 فقره تسهیلات به مبلغ 3 هزار و 597 میلیارد ریال و بخش صادرات 340 فقره تسهیلات به مبلغ یک هزار و 369 میلیارد ریال از منابع <بانک ملی/a> ایران را از آن خود کرده‌اند. همچنین در حوزه خدمات بیش از 190 هزار میلیارد ریال و در بخش بازرگانی نیز حدود 27 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط <بانک ملی/a> ایران پرداخت شده است. 

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما