«بانک سامان» به سامانه «صیاد» پیوست

«بانک سامان» به سامانه «صیاد» پیوست

29 شهریور 1396 13:11

بانک سامان در راستای سیاست نظام بانکی برای افزایش اعتبار چک و اعتبارسنجی دقیق‌تر از متقاضیان دریافت دسته‌چک، از 28 شهریور به سامانه «صیاد» پیوست.

بانک سامان در راستای سیاست نظام بانکی برای افزایش اعتبار چک و اعتبارسنجی دقیق‌تر از متقاضیان دریافت دسته‌چک، از 28 شهریور به سامانه «صیاد» پیوست. به گزارش روابط عمومی بانک سامان، سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک با نام اختصاری «صیاد» با هدف متمرکزسازی درخواست‌های دریافت دسته‌چک، امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و جلوگیری از اختصاص دسته‌چک به افراد فاقد صلاحیت از سوی بانک مرکزی ایجاد شده است و بر اساس برنامه تدوینی، تمام بانک‌ها به آن می‌پیوندند. براساس این گزارش، با راه‌اندازی سامانه «صیاد» شبکه بانکی موفق به صدور یکپارچه چک می‌شود و دارندگان چک ازطریق ارسال شناسه استعلام، امکان شناسایی و اعتبارسنجی صاحب حساب جاری را خواهند داشت. این گزارش حاکی است، با پیوستن بانک سامان به «صیاد» ضریب امنیت الکترونیک چک‌ها منطبق با استانداردهای بین‌المللی خواهد شد. گفتنی است با پیوستن تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور به این سامانه، تمام چک‌های طرح قبلی فقط تا اردیبهشت سال 97 در شبکه بانکی پردازش و پذیرش خواهند شد و پس از آن، فقط در شعب بانک صادرکننده پذیرش می‌شود.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما